Naše princípy

Pri poskytovaní právnych služieb sa vždy snažíme vyhovieť tým najvyšším očakávaniam klientov.

Aby sme svojim klientom mohli poskytnúť tie najkvalitnejšie služby, kombinujeme lokálne právne poznatky so skúsenosťami členov kancelárie a spolupracovníkov v rôznych projektoch z celého Slovenska.

Advokátska kancelária  úzko spolupracuje s ďalšími poprednými advokátskymi kanceláriami z celého územia Slovenskej republiky.

Prečo naši klienti s nami radi spolupracujú?

Náš tím má skúsenosti a odbornosť nevyhnutnú na zaistenie cieleného poskytnutia právnej služby podľa časového rozvrhu.

Garantujeme dostatok ľudských zdrojov a vzájomnú personálnu zastupiteľnosť pri práci na prípadoch, čo nám umožňuje vyčleniť kapacity výhradne na zastupovanie klienta v jednotlivých veciach.

Disponujeme prepracovaným a overeným efektívnym manažmentom právnych služieb a nevyhnutnou kontrolou výstupov.

Snažíme sa vyhovieť potrebám klienta a jeho záujmom, pričom kladieme dôraz najmä na efektívnosť, kvalitu a diskrétnosť, a to všetko za primeranú cenu.

História firmy

Advokátsku kanceláriu založil v januári roku 2002 advokát Mgr. Tomáš Kušnír. Týmto krokom nadviazal na niekoľkoročnú právnu prax v oblasti obchodného, občianskeho (najmä oblasť civilného procesného práva) a trestného práva. 

Krátko po svojom vzniku sa kancelária stala členom medzinárodnej skupiny Kasolvenzia a 20 rokov sa orientovala najmä na lokálne a medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Vzhľadom na rozširovanie okruhu poskytovaných právnych služieb sa neskôr kancelária transformovala na advokátsku spoločnosť, ktorá pri poskytovaní právnych služieb spolupracovala s poprednými kanceláriami na Slovensku.

Radi Vám pomôžeme s Vašimi právnymi otázkami

Neváhajte nás kontaktovať